Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek najdete v následující tabulce.

31. 1. 2018 se koná poslední Den otevřených dveří

Bude pro Vás připravena komplexní prezentace o škole a jejích oborech (od 16:10 a 17:10) – vhodná zvláště pro ty, kteří teprve hledají vhodnou školu pro své další studium, nebo můžete využít možnost individuálních informací o studiu (po celou dobu DOD v učebně 7).

V učebnách 8, 9, 11 a 12 se představí jednotlivé obory – ukázkami prací žáků z hlavních předmětů oboru, maturitních prací… a také můžete navštívit některé odborné učebny a studia.

Těšíme se na Vás

Druhý termín Zkoušek nanečisto v Panské

Druhý termín zkoušek nanečisto v Panské se koná ve středu 14. 2. 2018 od 15 do 18 hodin. Opět připomínáme, že oproti tradičním podmínkám Zkoušek nanečisto u nás bude:

Hledáme učitele anglického jazyka

Hledáme učitele anglického jazyka s nástupem od 2. pololetí tohoto školního roku. Nabídky s životopisem zasílejte na adresu rysavy@panska.cz.

Pokropený kropič

Pokračovatelé původních vydavatelů školního časopisu Pokropený kropič mají na co navazovat a velkou výzvu před sebou. Jejich předchůdci získali za rok 2017 dvě ceny:

2. místo za časopis v kategorii středních škol a gymnázií

1. místo za grafiku v kategorii středních škol a gymnázií

Původním vydavatelům blahopřejeme a novým přejeme hodně štěstí

Adventní jarmark na Panské potěšil i pomáhal

V pátek 22. prosince 2017 proběhl 4. ročník dnes již tradičního adventního jarmarku SPŠST Panská – vánoční školní slavnosti s charitativním přesahem.

Náhodní i nenáhodní kolemjdoucí, studenti a učitelé měli možnost pořídit si drobná umělecká díla (fotografie, obrazy, přáníčka…) z autorských dílen svých kolegů nebo spolužáků. Kdo nestihl napéct cukroví či perníkové dekorace, měl jedinečnou možnost ochutnat a za drobný peníz zakoupit dobroty třeba i na svou štědrovečerní tabuli. A ač nám počasí tentokrát přálo a nemrzli jsme ani nemokli, určitě přišla k chuti nabídka horkých nápojů nebo delikátní domácí burgery s láskou připravované absolventy naší školy.

Ke skvělé atmosféře přispěl pestrý kulturní a společenský program:

  • Více i méně improvizovaná pěvecká vystoupení, sborově zazpívané koledy za doprovodu klavíru či akordeonu.
  • Pravý vánoční stromek s krásným zdobením a možností přidat na něj své vlastní přání.
  • Fotokoutek, odkud si zájemci mohli rovnou odnést na památku vtipnou vánoční fotografii se svými kamarády či láskami.
  • A v neposlední řadě možnost na chvíli se zastavit v předvánočním shonu, potkat se a popovídat s přáteli, kolegy, známými.
  • K vrcholům pak bezesporu patřila dražba pestré nabídky filmových plakátů.

Celý výtěžek akce, který činil zatím rekordních 16 049 Kč, bude věnován LORM – Společnosti pro hluchoslepé, z. s. Propagační a osvětové materiály zviditelňující poněkud opomíjenou problematiku takto postižených osob, byly na našich stáncích rovněž k dispozici.

Všem, kteří se podíleli na zdaru a úspěchu adventního charitativního jarmarku, ať už organizačně, příspěvkem nebo vlastnoručním výrobkem, srdečně děkujeme.

Anglická olympiáda

[Mgr. Hynek Král] V pondělí 4. 12. 2017 a ve středu 6. 12. 2017 se uskutečnila soutěž v anglickém jazyce. Pondělní písemné části se zúčastnilo 25 studentů, z nichž 9 postoupilo do středečního ústního finále. Vítězem se stala Diana Hájková ze třídy 2F, v těsném závěsu skončili Tomáš Batěk a Jakub Janoušek (oba 3L). Všem studentům děkujeme za účast a výborné výkony, Dianě gratulujeme k vítězství a budeme jí držet palce v dalším kole, kde porovná svoje znalosti se studenty středních škol Prahy 1 a 2. Díky patří i Terce Motýlové (4G) za účast v porotě.

Panská v Drážďanech (v obrazech)

[Tomáš Doleček 1.G] 13. 12. 2017 se někteří žáci z Panské vypravili na poznávací adventní zájezd do Drážďan.


Ráno v autobusu

Doplňkové volby zástupce do školské rady

Vážení rodiče, studenti,
podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady je nutné v tomto školním roce zvolit v doplňkových volbách jednoho člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých studentů (jeden ze členů školské rady ukončil studium).

Proto se na Vás obracíme s nabídkou stát se členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých studentů. Kandidovat může rodič nezletilého žáka nebo zletilý student (ke dni voleb) sám.

Chcete-li kandidovat do školské rady na tříleté funkční období, odevzdejte vyplněný formulář členům volebního výboru (Jj, Bz, Bb) do pátku 26. 1. 2018.

V případě zájmu o kandidaturu či jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: janecky@panska.cz.

Volby proběhnou v budově školy v Panské 1. 3. 2018, oznámení o jejich konání a kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na stránkách www.panska.cz dne 29. 1. 2018.

Přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Zkoušky nanečisto po 15 letech zpátky v Panské

[Mgr. Aleš Ryšavý] Poprvé ve středu 20. 12. 2017 od 15 do 18 hodin!!! Ve spolupráci se Zkouškami nanečisto Mgr. Petra Husara pořádáme opět zkoušky nanečisto v Panské. Oproti tradičním podmínkám Zkoušek nanečisto u nás bude: