2. kolo přijímacího řízení pro obor Komunikace a multimédia

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor
26–45-M/01 Telekomunikace, ŠVP: Komunikace a multimédia
na den 30. 5. 2016

Volná kapacita oboru: 7 míst

Přihlášky ke studiu je možné stáhnout zde. (Prospěch je možné doložit originály vysvědčení.)

Přihlášky podávejte řediteli školy, prostřednictvím kanceláře školy do pátku 27. 5. 2016 do 12:00 – osobně v úředních hodinách, nebo poštou.

Podmínkou přijetí je prospěch v obou pololetích osmé a prvním pololetí deváté třídy bez pětek, čtyřek a snížené známky z chování a také doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti (nemožnost studia při závažných onemocněních horních končetin znemožňujících jemnou motoriku a koordinaci pohybů, závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu – dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.).

Přijímací zkoušky se konat nebudou. Uchazeči budou přijímáni dle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období.

Sportovní a turistický kurz pro 1. ročníky

[Petr Beneš 1.D] Ve dnech 16. – 20. 5. se třídy 15A, 15D a 15M společně s profesory Reichlem, Mouchou, Kalistovou a Vomáčkovou zúčastnily sportovně turistického kurzu v Louňovicích pod Blaníkem.

Třídy se během pobytu rozdělily do sedmi týmů, které proti sobě soutěžily ve třech disciplínách – fotbal, nohejbal a frisbee. Součástí soutěže byly i logické úkoly a běh.

Osvětim

V dubnu se konala exkurze do komplexu koncentračních a vyhlazovacích táborů v polské Osvětimi (v němčině Auschwitz), kde v průběhu druhé světové války zemřel více než jeden milion lidí.

I naši studenti přispěli k miliardám

[Jakub Šerých] Síť eduroam 17. května 2016 zprostředkovala miliardtou mezinárodní autentifikaci za celou dobu své existence a vedle toho i miliardtou autentifikaci od začátku letošního roku.

Zvláštní cena poroty od Národního technického muzea

Cena pro nejmladší talenty ve fotografii byla udělena žákům naší školy za kalendář Národního technického muzea roku 2016. Gratulujeme všem, kteří se na kalendáři podíleli.

Fyzikální soutěže a Panská

Žáci některých tříd naší školy se během letošního školního roku zúčastnili různých fyzikálních soutěží.

V soutěži Festival fyzikálních filmů, která je zaměřená na natáčení krátkých filmů s fyzikální tématikou, postoupily do finále tyto filmy: Fyzika v kuchyni – kolektiv žáků třídy 15A, Teslův transformátor – Jakub Dvořák ze třídy 15M. Finále soutěže se koná v pátek 27. 5. 2016 v Bratislavě.

Více na webu: http://fyzikalnefilmy.sk

V soutěži Pohár vědy – ROJKO 2016 postoupil do mezinárodního finále tým BTB Tech tvořený žáky třídy 13L (David Bielický, Jiří Budil, Dan Kylar a Jakub Tomaides). Finále se koná v Nymburce 17. – 19. 6. 2016.

Více na webu: http://2016.poharvedy.cz

Úspěšným žákům blahopřejeme a přejeme co největší úspěch ve finále.

Filmaři z Panské bodují

V druhé polovině března se v Uničově konal festival studentských a amatérských filmů Mladá kamera, kde uspěl náš student Efim Groutskij. Jeho film Rusák získal 3. cenu v kategorii studentských a profesionálních filmů, obstál v těžké konkurenci starších kolegů a snímků z FAMU.

Před velikonočními svátky se ve Zlíně konal festival studentských snímků „REC fest“, který pořádá Univerzita Tomáše Bati. V kategorii REC fest Open, která je určená studentům ostatních filmových škol (ne UTB), zvítězil absolventský snímek O urbexu v Čechách, který loni realizovala trojice Bolek Kerouš, Adam Černich a Dominik Kašpar.

Vítězům gratulujeme!

Jarní škola na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha

[MgA. Karin Venhauerová] Ve dnech 2. – 4. května 2016 se naši žáci ze 3. G a 3. F zúčastnili Jarní školy na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Žáci se mohli setkat s osobnostmi České televize a také se dozvědět základní etická a profesní pravidla ve zpravodajství a v novinářské práci. Vyzkoušeli si jednoduchá rétorická cvičení, čtení zpráv a moderování, následně natočili anekdotu, nebo reportáž, kterou ve skupinách zpracovali.

Po úspěšném absolvování třídenního kurzu a po projekci svých prací obdrželi certifikát. Vše probíhalo pod odborným vedením PhDr. Jiřího Závozdy a Mgr. Romana Bradáče.

SOČ krajské kolo

[RNDr. Jana Strádalová] V pondělí 25. 4. 2016 proběhlo krajské kolo SOČ v DDM hl. města Prahy. Za naši školu se zúčastnili tři studenti v různých kategoriích. Nejlepší umístění získal Vojtěch Zethner ze třídy 4.D se svou prací „Polovodičově buzený Teslův transformátor“. Obdržel 1. místo a zajistil si tak postup do celostátního kola.

Další žáci obsadili 7. místo – Martin Jindra ze 4.L s prací „Přenosy grafenu“ – a 8. místo – Tomáš Kotvald ze třídy 4. L s prací „Výuka mechaniky se systémem Pasco“.

Všem třem gratulujeme a Vojtovi Zethnerovi přejeme další takové úspěchy.

Krajské kolo Prezentiády

Dne 11.4.2016 se konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda. Žáci z třídy 1.F Karolína Volfová, Patricie Malínská a Filip Hecl sestavili tým s názvem „Kufr“ a vytvořili prezentaci na zadané téma „Kde domov můj“. Prošli nominačním kolem a postoupili do kola krajského, ve kterém se z 11. místa vyhoupli díky svému vtipu a originalitě na krásné 3. místo mezi všemi pražskými školami. Na postup do celorepublikového finále to bohužel nestačilo, ale i tak gratulujeme ke krásnému úspěchu a věříme, že příští rok se o finále pokusí znovu.