Zveme vás na Soboty s obory!

Soutěž Bobřík informatiky 2016

[Ing. Hana Matějková] Ve dnech 7. – 11. 11. 2016 se uskutečnil 9. ročník soutěže Bobřík informatiky. Dva naši úspěšní řešitelé Jakub Wright 4.L a Sebastien Zikmund 3.M postoupili do ústředního kola v kategorii Senior, které proběhne 1. února 2017. Tato soutěž je tradičně obtížná, což dokazuje tabulka níže.

Kategorie Počet
hodnocených
Počet
úspěšných
Podíl úspěšných
řešitelů
Mini 15011 4133 28 %
Benjamin 15944 2047 13 %
Kadet 14076 4556 32 %
Junior 10161 1431 14 %
Senior 5188 474 9 %

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.

Hodiny moderní chemie

Forenzní analytika
[Daniel Řehák 3.L] V pondělí 24. října 2016 nás navštívili dva studenti z VŠCHT Praha, aby nás seznámili s forenzní analytikou. Jsou to metody, které se používají při vyšetřování a dokazování trestných činů před státními orgány. Jako první jsme se seznámili s pojmem daktyloskopie. Měli jsme možnost sami si vyzkoušet, jak se zjišťují otisky prstů, sejmout si svůj vlastní, a poté zjistit, jaký typ papilárních linií máme. Dále jsme si povídali, jak se v kriminalistice vyhledává a identifikuje krev a DNA. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.

Netradiční pokusy
[Jakub Varhulík 2.M] V pondělí 24. října 2016 se třída 2. M, pod dohledem paní profesorky Strádalové, zúčastnila chemické přednášky, která byla spojena s předváděním netradičních pokusů. Akcí nás provázela dvojice vysokoškoláků, kteří nám předváděli a popisovali různé experimenty. Jako první pokus nám studenti předvedli výrobu tzv. chemického semaforu, na dalším experimentu jsme si ukazovali, že lze vytvořit takovou svítící tekutinu, díky které světluškám svítí zadečky. V části „hoření“ jsme zjišťovali rozdíly v hoření celulózy a nitrocelulózy, viděli jsme např. hoření střelného prachu. Poslední část, ve které se prováděly pokusy se suchým ledem a dusíkem, byla snad nejzábavnější.

Elektromagnetické dělo z Panské

Náš student Vojtěch Zethner vyvinul jako svůj absolventský projekt elektromagnetické dělo, které je schopno urychlovat ocelové projektily.

Za tento projekt získal cenu FUTURA „Řešení pro budoucnost“ v jubilejním 10. ročníku České hlavičky 2016 (Záznam slavnostního vyhlášení na ČT2).

Gratulujeme!!!

Filmový klub v Panské navštívil režisér Nenasytné Tiffany

[Mgr. Miloš kameník a Tomáš Hubáček] V pondělí 14. listopadu 2016 dorazil po projekci svého celovečerního debutu Nenasytná Tiffany (2015) do naší školy mladý režisér Andy Fehu, aby se studenty pohovořil o současné české hrané tvorbě.

Filmový klub Panská: Nenasytná Tiffany

Filmový klub Panská srdečně zve studenty i profesory z Panské na projekci snímku „Nenasytná Tiffany“, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 od 16:15 hodin.

Zahájení Měsíce filmu na školách

[Mgr. Ilona Horáčková] Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojuje do projektu Člověka v tísni – Jednoho světa na školách pod záštitou Ministerstva kultury ČR Měsíc filmu na školách.

Na jeho zahájení v Lucerně za účasti členů Vlády ČR a představitelů kulturního a společenského života nás reprezentovali Anna Roubalová, Oliver Kamm, Kateřina Herkusová, Kateřina Hroníková a Šarlota Ema Horáčková.

Více info: https://www.jsns.cz/…ezpravi.html?…

Fotografie z archivu JSNS:

Multiblindfold Czech record

Matěj Mužátko ze 3.G v Multiblindfold. Dívejte se a žasněte – YouTube

Starší článek Český a slovenský rekord je z Panské!

Exkurze na vysílač Praha-město

[Ing. Jiří Novotný] V pondělí 24. 10. 2016 navštívila třída 4.D (13D) vysílač Praha-město. Program exkurze byl velmi zajímavý a poznali jsme při ní opravdu celý vysílač:

  • dispečink, ze kterého se řídí celý systém vysílací technologie – pracoviště zabezpečení objektů jednotlivých vysílačů, pracoviště dohledu nad systémem distribuce signálu k jednotlivým vysílačům a také pracoviště dohledu nad vlastními neobsluhovanými vysílači,
  • technologii VKV rozhlasového vysílání – v malém vysílačovém sále jsme viděli tříprogramový vysílač včetně sdružovače do společné antény,
  • distribuci DVB-T signálu – tu bohužel jen v rámci prezentace plné fotografií, protože do stísněných prostorů samotné vysílací technologie není vstup návštěvníků možný,
  • technologie potřebné pro provoz objektu – chlazení, generátory…

Touto návštěvou pro žáky dostaly znalosti z vyučovacích hodin konkrétnější – reálnou podobu. A co víc si před maturitou přát!

Pracovníkům Českých radiokomunikací, kteří se nám věnovali, děkujeme.

Soutěž o návrh plakátu na maturitní ples 2017

SPŠ ST, Spolek rodičů a plesový výbor vyhlašují soutěž o návrh plakátu na maturitní ples 2017.

Plakát by měl obsahovat: datum, hodinu a místo konání plesu (3. března 2017, 19 hodin, Kongresové centrum), logo školy a spolku rodičů.

Své návrhy posílejte do 30. 11. 2016 na machacova@panska.cz.