Únor 2019

Obory vzdělání

Střední průmyslová škola sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atraktivní studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na vysokých školách.

Technické lyceum

(78–42–M/01 Technické lyceum)

Obor je určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku, informatiku, techniku a technologie, kteří se chtějí dobře připravit pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů.
Zaměření studia (cíle oboru):

Audiovizuální technika

(26–45–M/01 Telekomunikace)


Obor připravuje žáky pro uplatnění na specializovaných audiovizuálních a multimediálních pracovištích, při budování a provozu studií a vysílacích pracovišť, při natáčení a zpracování televizních, filmových, rozhlasových a dalších typů audiovizuálních pořadů a děl.

Absolventi se uplatní například jako:

Filmová a televizní tvorba

(82–41–M/17 Multimediální tvorba)

Obor připravuje žáky pro uplatnění ve výrobních štábech televizních, filmových, rozhlasových a reklamních společností.

Absolventi se uplatní například jako:

  • asistent produkce
  • asistent režie
  • mistr zvuku
  • skript
  • dramaturg
  • producent

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na VŠ především audiovizuálního nebo mediálního zaměření.