Školní kolo Chemické olympiády kat. C

Dne 11. března 2019 proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C pro první a druhý ročník. Žáci prokázali velmi dobré znalosti i laboratorní dovednosti. Celkové výsledky školního kola jsou uvedeny v následující tabulce. Všem zúčastněným komise chemické olympiády blahopřeje k dosaženým výsledkům.

      domácí praktická test celkem
1 Serédi David 1.M 53 37,5 30 120,5
2 Jurča Michal 2.M 57 37 24 118
3 Redl Jaroslav 1.M 56 24 36 116
4 Matějíčková Anežka 1.M 50 28 24 102
5 Zdobnický Matěj 1.M 43,5 28 30 101,5
6 Kafka Tomáš 1.L 45 27 21 93