Výzva - rekonstrukce římsy budovy SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.