Maturitní zkouška podzim 2019

(profilová část a ústní zkoušky společné části) se na naší škole koná

v pondělí 2. 9. 2018 a ve středu 11. 9. 2019.

V pondělí 2. 9. 2019 od 12:30 hod konají maturitní zkoušku studenti, kteří neuspěli v jarním termínu pouze v některém z profilových předmětů (ST, PR, ZT, TOZ, DUF, M) nebo v ústní zkoušce z CJL nebo AJ.

Ve středu 11. 9. 2019 od 7:30 hod konají maturitní zkoušku studenti, kteří v jarním termínu nematurovali (neměli uzavřený ročník), nebo opakují AP.

Pro podrobnější informace (časy) můžete psát na rysavy@panska.cz.
Informace budou podávány v posledním srpnovém týdnu.

 

                                                                                   Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele