Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně (VP): Mgr. Jiřina Poláčková

Výchovná poradkyně se zaměřuje na pomoc především žákům a jejich rodičům. Jejím hlavním cílem je pomáhat žákům, aby úspěšně zvládli studium, dále je žákům (rodičům) k dispozici při osobních problémech.

Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP.

Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP – adresa je Francouzská 56, Praha 2. Rovněž může v případě potřeby doporučit nejen školní psycholožku z naší poradny, ale také externího psychologa.

V jakých je vhodné se obrátit na výchovnou poradkyni:

  • žák/žákyně má studijní potíže, velmi slabý prospěch, zhoršující se prospěch
  • žák/žákyně má problémy v rámci školního prostředí (např. soužití s třídním kolektivem, stres z náročnosti studia, apod.)
  • žák/žákyně má specifické vzdělávací potřeby
  • žák/žákyně má potíže s přestupem ze ZŠ na SŠ
  • je potřeba probrat jakoukoli specifickou (i choulostivou) situaci týkající se žáka/žákyně a školy
  • žák/žákyně potřebuje poradit s pomaturitním studiem, profesní orientací

S výchovnou poradkyní se může žák/žákyně či rodič kdykoli domluvit na individuální schůzce.

Kontakt: telefon 221 002 117, polackova@panska.cz

Lepší je řešit potíže včas, dokud se s nimi dá ještě něco dělat.

Při prvních studijních problémech (ztrátě kontaktu s probíraným učivem např. po dlouhé absenci) je možné využít rovněž konzultační hodiny jednotlivých vyučujících, na nich vyučující vysvětlí konkrétní učivo, pomůže s konkrétními problematickými jevy. Je jen potřeba se s učitelem domluvit (e-mailem či osobně).