Přijímací řízení na obor FTT vyhlášeno

Přijímací řízení na obor FTT bylo vyhlášeno a je možné podávat přihlášky. Přihlášky je možné podávat osobně v kanceláři školy v jejích úředních hodinách nebo zaslat poštou.