Dokumenty

Školní rok 2016/2017

 • Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění – PDF
 • Statut školy – PDF
 • Organizační struktura – PDF
 • Organizace školního roku (prázdniny, třídní schůzky…)  – PDF
 • Školní řád – PDF
 • Klasifikační řád – PDF
 • Časy zvonění – PDF
 • Umístění tříd – PDF
 • Seznam předmětů – PDF
 • Kontakty na zaměstnance a pedagogický sbor – PDF (k nahlédnutí zde)
 • Školní vzdělávací programy – jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
 • Stravování – PDF

  Další dokumenty (přihlášky, žádosti, potvrzení…) naleznete v sekci Ke stažení 

Výroční zprávy o činnosti školy

Inspekční zprávy České školní inspekce

Výběrová řízení

Ostatní

Anotace absolventských projektů