FAQ - často kladené otázky AVT, GST, LYC


Musí být přihláška opravdu růžová?
… Nemusí být růžová – stačí tisk na bílém papíře i z Bakalářů.


Můžu podat přihlášku na Panskou (LYC/AVT/GST) pokud už jsem byl přijat na FTT?
…. Ano … pokud budete přijat na tento „nový“ obor, tak vám zápisový lístek převedeme do nového oboru.


Můžu podat přihlášku na Panskou (LYC/AVT/GST) pokud už jsem byl přijat na obor s talentovými zkouškami na jiné škole?
…. Ano … pokud budete přijat na tento „nový“ obor, tak vám „talentovková“ střední škola zápisový lístek musí vydat zpět a vy ho přinesete k nám. (Jediné úskalí je poměrně málo času na tyto přesuny.)


Můžu se na Panskou hlásit současně na více oborů?
… Ano – maximálně na dva. Na každý obor je nutno podat samostatnou přihlášku … jeden obor bude vypsán jako „první škola“ a druhý obor jako „druhá škola“. V tomto případě zapište pořadí podle vaší preference oborů!


Jaké jazyky se na Panské učí?
… učí se AJ - ve výuce se navazuje na ZŠ. A na Lyceu ještě NJ (v případě velkého zájmu možná RJ) – jak od začátečníků, tak od mírně pokročilých.


Může na Panské studovat cizinec?
… Záleží na znalosti češtiny. Studium je na všech oborech poměrně obsáhlé a hlavně ve vyšších ročnících nejsou na všechno učebnice - takže velký objem informací učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a žáci je musí pochopit a zapsat.


Na kolik škol může podat přihlášku žák, když se na talentovky nedostane? Může se pak hlásit znovu na Panskou – na jiný obor?
… podání přihlášky na obor s talentovkami nemá vliv na „klasické“ přijímací řízení. Takže může pak podat přihlášku zase na 2 školy. A může to být i Panská.


Může na Panské studovat žák na vozíku?
… bohužel ne. Naše škola není bezbariérová.


Můžou na oboru studovat žáci s SVP?
… někteří ano … viz dokument.


Jak je to s ubytováním pro mimopražské studenty?
… Naše škola nemá vlastní internát, ale v Praze je dostatek internátů. Například: pro chlapce Na Třebešíně (www.trebesin.cz, tel. 222 355 888) nebo v Lovosické ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380) a pro děvčata v Černé ulici (www.kds.op.cz, tel. 224 934 496, info@kds.op.cz) nebo Dittrichově ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380) nebo v Pobřežní ulici (www.domovmladeze.unas.cz, 224 810 339) Domov mládeže musí každý zájemce oslovit sám.


Pořádáte přípravné kurzy pro uchazeče?
…. Ne, nicméně na škole probíhají „přijímačky na nečisto“ (soukromá firma)…. Ale letos asi nebudou kvůli hygienické situaci. K přípravě doporučujeme využít https://prijimacky.cermat.cz/


Jak se liší AVT a FTT?
… FTT se věnuje opravdu audiovizuální tvorbě – kamery, mikrofony a studia používá. (Navíc natočené věci finalizuje, pracuje na podkladech pro natáčení – scénářích, smlouvách, rozpočtech). AVT v podstatě hlavně připravuje práci ve studiích, s kamerami (udržuje je v chodu), stará se o uložení/zálohování natočených materiálů a o proces jejich vysílání („přesun na vysílač“).


Musí se po lyceu pokračovat na VŠ?
… v zásadě ano. Lyceum je jako gymnázium. V případě nouze se absolvent může zapojit do praxe hlavně na pozicích, kde je potřeba kreslit v AutoCADu – ale nebude kvalifikovaný pro návrh, jen kreslič.


Jak se uplatňují a co dělají naši absolventi?
… část jde rovnou do praxe (relativně hodně jich najde uplatnění v TV a štábech), část jde film studovat na VŠ (nejen FAMU) a třetí část pokračuje na VŠ úplně jiného zaměření - proto je charakter studia hodně všeobecný...


Chodí studenti někam na praxe?
… Ano, máme stabilní partnerské firmy pro praxe podle oborů: například GST do CETINu, AVT do ČR, ČT, další praxe si studenti domlouvají sami . V lyceu také spolupracujeme s různými pracovišti VŠ a AVČR, kde se mohou studenti zapojit do dlouhodobějších projektů-práce ve výzkumu (dle aktuální situace).
 

Jsou absolventi GST a AVT připraveni na studium na VŠ?
… Ano, na studium příbuzných – navazujících oborů … v oblasti elektro oborů. Klademe důraz i na kvalitní a dostatečnou výuku matematiky a fyziky. Výsledky maturitních testů našich žáků z matematiky jsou dlouhodobě blíž průměrným výsledkům gymnazistů než průměru technických škol.
 

Je GST vhodný obor, když chci dělat webové stránky?
… Ne. Tento obor se zaměřuje na stavbu sítí po hardwarové stránce.


Na jaké VŠ se dá jít z Technického lycea?
… Prakticky na jakoukoliv. Primárně to jsou školy technického nebo přírodovědného zaměření – FEL, strojní fakulty, stavební fakulty, architektura, FIT, FAV (fakulta aplikovaných věd v Plzni), VŠCHT, přírodovědecká fakulta UK, MatFyz UK, ale máme mezi absolventy i lékaře, ekonomy i literárního vědce.


Lze při studiu dělat vrcholový sport?
… Ano. Takových studentů jsme měli několik. Vždy se hledá cesta, jak skloubit školu a sport – částečné úpravy rozvrhu, umožnění pobytů i na dlouhých soustředěních, případně až k IVP (ve vyšších ročnících). Ale vždy je potřeba učivo doplnit – komunikovat s učiteli, domlouvat si třeba práci na soustředění předem.


Má škola jídelnu?
… Ne. Vlastní jídelnu, bohužel, nemáme. Naši žáci využívají jídelny sousedních škol.


Umožnuje škola studovat i v zahraničí, pořádá zahraniční stáže a výměnné studijní pobyty?
… Naše škola (vzhledem k dost specifickému zaměření) není zapojena do žádného projektu „studijní mobility“ – nepořádáme studijní pobyty ani stáže v zahraničí. Žáci mají nicméně možnost studium u nás přerušit a odjet studovat do ciziny a pak se vrací do ročníku, který přerušili.


Získají absolventi nějaké profesní osvědčení?
… Ano, mohou získat, ale ne automaticky. Některé certifikáty získají na základě doložení výborných výsledků ve výuce + nějaké doplňkové práce či přezkoušení (Autodesk, CISCO, vyhl. 50), jiné na základě absolvování kurzu, který škola pořádá nad rámec povinné výuky (promítačský kurz, software Mathemetica).


Jsou technické obory na Panské také pro dívky?
… Ano, určitě. Děvčata na těchto oborech studují.


Učí se na oborech GST a AVT programování?
…Určitě ano, ale nejsme škola primárně zaměřená na software, ale spíše na hardware. Programování se učí ve spojitosti s odbornými předměty například Digitální technika – jazyky assembler a C pro mikroprocesory nebo Správa internetového serveru – jazyk PHP pro tvorbu dynamického webu.


Učí se na oboru LYC programování?
… Ano, učí se programování v jazyce Java na základní úrovni. Dostačuje to pro potřeby dalšího studia na technických vysokých školách, ale není to naše specializace.


Co je to CISCO akademie?
… CISCO akademie je celosvětová soustava online kurzů firmy CISCO vychovávající odborníky na počítačové sítě. O ty je na pracovním trhu celosvětově i u nás v ČR obrovský zájem a absolvování těchto kurzů jim otevírá dveře na lukrativní pracovní pozice v síťařině.


Učí se u vás Arduino?
… Oficiálně ve výuce jsme více orientováni na procesory typu PIC, ale v různých studentských projektech, absolventských pracích atd. se platforma Arduino objevuje velmi často a máme na ni mezi učiteli odborníky.