FAQ - často kladené otázky

Musí být přihláška na FTT opravdu modrá?
… Nemusí být modrá – stačí tisk na bílém papíře i z Bakalářů, ale musí na ní být napsáno „Přihláška ke studiu do oborů s talentovou zkouškou“.

Je na FTT povinná maturita z matematiky?
…. Podle současného stavu školského zákona nikoliv. Přesto matematiku učíme na FTT 4 roky, protože tím dáváme absolventům možnost lépe pokračovat na VŠ – třeba na VŠE, kde je návazný obor „produkce“.

Může se žák při studiu FTT na Panské zaměřit jen na práci s kamerou (a ne na zvuk)?
… Ne, všichni žáci oboru projdou všemi složkami vzdělání (v teoretických i praktických předmětech). K profilaci dochází v rámci absolventských projektů, kde žáci vytváří štáby a v nich si rozdělují role.

Z čeho se na FTT maturuje?
… Maturita má státní část (český jazyk a volitelně AJ nebo matematika) a profilovou část – Dějiny umění a filmu, Technologie obrazu a zvuku a Absolventský projekt (AV dílo).

Jaké jazyky se na FTT učí?
… Učí se pouze anglický jazyk. Ve výuce se navazuje na ZŠ.

Může obor FTT studovat cizinec?
… Záleží na znalosti češtiny. Studium FTT je hodně náročné z pohledu jazyka (schopnost vyjadřování, šíře slovní zásoby pro scenáristiku i rozbory filmových děl). Také je zaměřeno na velký objem informací, které učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a které musí žák pochopit a zapsat.

Na kolik škol může podat přihlášku žák, když se na talentovky nedostane? Může se pak hlásit znovu na Panskou – na jiný obor?
… Podání přihlášky na obor s talentovkami nemá vliv na „klasické“ přijímací řízení. Takže může pak podat přihlášku zase na 2 školy (i v případě, že už byl na FTT přijat). A může to být i Panská. 

Může FTT studovat žák na vozíku?
… Bohužel ne. Jednak není škola bezbariérová, ale ani se to neslučuje s potřebami absolventa – práce v TV štábu je o „běhání s kamerou, mikrofonem… po place, zařizování…“. Pro děti s takovýmto zaměřením a handicapem je možná například grafická škola – a práce v oblasti animovaného filmu.

Musí mít uchazeč už nějaké zkušenosti s prací s kamerou? Musí před Panskou už chodit 
do nějakého kroužku?
… Ne nemusí. 

Může uchazeč k přihlášce přidat CD s vlastní tvorbou (vlastními filmy)?
… Ne. Ale může přiložit diplomy ze soutěží.

Z jakých materiálů se má uchazeč připravit na ten test v talentovkách?
… Na test je přípravou vnímavost k okolnímu světu. Jde jednak o test přirozeného přehledu a jednak o test, jenž by měl prokázat jistý zájem o obor. Otázky mají výběr ze 4 odpovědí.

Musí být fotografie k talentovkám focené kompaktním fotoaparátem, nebo lze i mobilem?
… Ano. Hodnoceny jsou výsledné snímky.

Mohou být fotografie k talentové zkoušce upravené ve Photoshopu?
… Ano. Hodnocen je výsledný snímek.

Z fotolabu nám dodali fotografie, které nejsou přesně 13 x 18 cm. Co s tím?
… Nic. 13x18 je nominální rozměr. Drobná odchylka nevadí. Jen není možné použít snímky výrazně menší nebo s výrazně jiným poměrem stran (čtvercové, hodně protáhlé).

Musí mít žák vlastní fotoaparát, případně jaký?
… Ano, ke studiu je potřeba mít k dispozici standardní digitální zrcadlovku nebo bezzrcadlovku se senzorem minimálně APS-C s možností manuálního nastavování clony a času, možností výměny objektivů (jako základ stačí objektiv s ohniskovou vzdáleností 18 – 55 mm), možností připojení externího blesku, možností natáčet fullHD video a HDMI výstupem.

Můžou na oboru studovat žáci s SVP?
… Někteří ano. Žáci studují v běžných třídách, využívají podpůrná opatření různých stupňů, případně individuální vzdělávací plány (IVP). Speciální třídy pro žáky s SVP ve škole nejsou. V rámci IVP však žáky nelze uvolňovat z odborných předmětů a z hodin praktické výuky, jako jsou cvičení, laboratoře nebo práce ve studiu. Podíl těchto hodin je v učebním plánu poměrně vysoký. Další podrobnosti.

Jak je to s ubytováním pro mimopražské studenty?
… Naše škola nemá vlastní internát, ale v Praze je dostatek internátů. Například: pro chlapce Na Třebešíně (www.trebesin.cz, tel. 222 355 888) nebo v Lovosické ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380) a pro děvčata v Černé ulici (www.kds.op.cz, tel. 224 934 496, info@kds.op.cz) nebo Dittrichově ulici (tel. 224 915 380) nebo v Pobřežní ulici (www.domovmladeze.unas.cz, 224 810 339). Domov mládeže musí každý zájemce oslovit sám.

Pořádáte přípravné kurzy pro uchazeče na FTT?
…. Ne, nechceme diskriminovat mimopražské uchazeče.

Jak se uplatňují a co dělají vaši absolventi?
 … Část jde rovnou do praxe (relativně hodně jich najde uplatnění v TV a štábech), část jde film studovat na VŠ (nejen FAMU) a třetí část pokračuje na VŠ úplně jiného zaměření – proto je charakter studia hodně všeobecný. 

Chodí studenti někam na praxe?
… Ano, ve 4. roč. do ČT a ve 3. ročníku na jiná pracoviště (Nova, Prima, ČRo, divadla apod.).

Je to studium více technické či (humanitně) umělecké?
… Půl na půl (i u maturity), od všeho něco, aby se mohli absolventi později vyprofilovat, 
např. se zaměřit na technologii zvuku, nebo scenáristika. Pokud někdo vyloženě tíhne k umělecké tvorbě (scenáristika, režie, nebo někdy chtějí být i herci), tak upozorňujeme, ať to zváží a porovnají si naše studium např. s profilem gymnázii, kde se mnohem více hodin věnuje historii a základům společenských věd, pro něž u nás není takový prostor a budoucí scenárista nebo režisér v těchto oblastech nepochybně vzdělaný být musí.

Kdy se dozví žáci, zda byli přijati na FTT?
… Výsledky se zveřejňují 5. února