Únor 2019

Obory vzdělání

Střední průmyslová škola sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atraktivní studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na vysokých školách.

Technické lyceum

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku a geometrii, informatiku, techniku a technologie (zvláště vhodný pro absolventy tříd s rozšířenou výukou matematiky nebo informatiky), který nabízí systematickou a hlubokou přípravu pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů.

Globální síťové technologie

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o informatiku, elektroniku a digitální techniku, který připravuje pracovníky pro oblast techniky přenosu a zpracování informací, s orientací na využití moderních elektronických systémů v komunikační technice (počítačové a přenosové sítě, telekomunikační a navigační systémy).

Audiovizuální technika

Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o audiovizuální techniku, informatiku a její aplikace pro zpracování obrazu a zvuku a připravuje technické pracovníky především pro oblast multimediální výroby (budování a provozu moderních systémů televizních a nahrávacích studií, záznamu a zpracování zvuku a obrazu a prezentaci multimediálních děl).