Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňkové volby do školské rady na dvě pozice členů rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Doplňkové volby do školské rady  SPŠ ST proběhnou dne
3. 4. 2019 v době od 8:00 do 17:00 v budově Panská 3, Praha 1 v prostoru studovny školy (v suterénu).

 

Seznam kandidátů za zletilé studenty a zákonné zástupce studentů

 

 

za zletilé studenty:

 

 

Štěpán Doležal                  16G

Benedikt Kobylka              16F

Josef Strnad                      16G

David Šoun                        16G