O nás

Střední průmyslová škola sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atraktivní studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na vysokých školách.

  • Absolventi všech oborů získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
  • Studium všech oborů je čtyřleté a probíhá v denní formě.
  • Škola je zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy – školné se neplatí.

Obory vycházejí z tradice školy samotné a z oborů SPŠ filmové v Čimelicích a plně odpovídají současným požadavkům na středoškolské vzdělávání.