Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Studijní obory

Veškeré informace o přijímacích řízeních pro školní rok 2021/2022 budeme průběžně zveřejňovat!

 

Z důvodů mimořádných opatření vlády ČR  se ruší Sobota s Filmovou a televizní tvorbou dne 17. 10.2020. Tato akce proběhne hned, jak to bude možné.

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

  • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova@panska.cz, případně telefon 221 012 404.