Maturita 2017

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky (státní maturita)

Profilová část maturitní zkoušky 2017 v oborech

  • Globální síťové technologie (GST) – PDF
  • Komunikace a multimédia (KAM) – PDF
  • Filmová a televizní tvorba (FTT) – PDF
  • Technické lyceum (LYC) – PDF