Sokol slaví 155. narozeniny. Dnes se v jeho první tělocvičně učíme

Předchůdce Sokola, Tělocvičnou jednotu pražskou, založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner přímo v centru Prahy v Panské ulici. V budově dnes sídlí naše škola a sokolskou historii připomíná už jen pamětní deska nad vchodem do budovy.

Reportérka Pavla Firbacherová byla při pátrání po tom (článek a audioreportáž), kde přesně v budově se první tělocvična nacházela. Článek z časopisu Sokol

Praha fotografická

V 21. ročníku soutěže Cena Praha fotografická pod záštitou primátorky Hlavního města Prahy byla žákyně 3. F Šarlota Ema Horáčková oceněna cenou Olympus pro nejlepší experimentální fotografii.

Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy proběhne 10. dubna 2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

ČNB: Lidé a peníze

[Denisa Nováková, 2.G] V týdnu od 13. do 17. března 2017 jsme se společně s ostatními druhými ročníky oboru Filmová a televizní tvorba, zúčastnili v rámci doplnění ekonomického vzdělávání prohlídky expozice České národní banky Lidé a peníze.

Dostali jsme tak příležitost nejen poznat banku zevnitř a zjistit mnoho zajímavého o místě, kde se dohlíží nad finančním trhem v celé zemi, ale mohli jsme si například potěžkat opravdovou zlatou cihlu a vyzkoušet si, jestli poznáme falešnou bankovku od pravé.

Všem se nám exkurze moc líbila a doufáme, že se dál budeme moci zúčastňovat podobných zajímavých a přínosných akcí.

Školní kolo SOČ

[RNDr. Jana Strádalová] Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo školní kolo SOČ (komise Strádalová, Janků, Aron). Ze sedmi studentů postoupili do krajského kola tři:

  • Stepan Ugryn s prací „Rotační displej“ v kategorii č. 10 Elektrotechnika a telekomunikace. Žák vytvořil displej typu „Persistence of Vision“ a popsal jeho parametry. Zařízení funguje bez problémů. Při výrobě použil vývojovou desku Arduino Nano. Práce popisuje problematiku využitých součástí a funkci tohoto displeje.
  • Martin Vankát s prací „Metody forenzní analýzy“ v kategorii č.12 Tvorba učebních pomůcek. Žák shrnul tématiku forenzní analýzy, která se používá při vyšetřování. Vybral pět vhodných pokusů pro školní laboratorní cvičení. U každého pokusu jsou návody a vzorová řešení.
  • Dominik David s prací „Příprava polymerních nosičů biologicky aktivních látek“ v kategorii Chemie. Žák syntetizoval polymerní nosiče pro biologicky aktivní látky. V práci popsal historii těchto makromolekulárních látek. Připravil makromolekulární nosiče o předem zvolené molární hmotnosti a provedl fyzikálně-chemickou analýzu kvality výsledných konjugátů. Výsledné polymerní nosiče se budou moci použít v lékařství např. jako polymerní nosiče pro konjugáty s kancerostatiky nebo jako polymerní vakcíny.

Vítězství v celostátní soutěži PHOTOCONTEST

21. 3. 2017 proběhlo na Novoměstské radnici vyhlášení vítězů a předávání cen 5. ročníku celorepublikové fotografické soutěže PHOTOCONTEST konané pod záštitou MHMP. Soutěže se zúčastnilo 507 žáků ze 63 škol celé ČR. Do soutěže bylo zasláno celkem 1745 fotografií.

Vítěznou školou se stala naše škola, mezi jednotlivci získal 3. místo v kategorii Čas žák 1.G Pavel Hájek. Práce dalších finalistů z naší školy – 2F Tomáš Kosek, Karolina Volfová, Eliška Nováková, 2H – Jana Syrovátková, Alina Liseichykava, Klára Šimůnková, 1G – Eliška Zlochová, Marina Komárková, Marika Komárková, Simona Štěpánková – můžete vidět do 2. 4. 2017 na výstavě v Novoměstské radnici.

Všem žákům blahopřejeme!!!

VIII. Filmová noc v Panské

Vyrazte s námi již poosmé na celonoční filmovou jízdu, která vám nyní představí animované filmy z celého světa! Začínáme 12. dubna od 19:30.

Na diváky čekají čtyři různé kategorie, z nichž budou moci hlasováním vybrat snímek, který bude promítnut. Každá kategorie bude obsahovat jak žánrovou klasiku, tak i filmy nové či méně známé. Navíc je připraven půlnoční blok krátkých filmů, devadesátiminutový mix různých kraťasů různých žánrů i míst vzniku.

Pokud máte o akci zájem, rezervujte si včas místo v sále a kontaktujte nás na e-mailové adrese filmovyklubpanska@gmail.com.

Více informací také na facebooku: https://www.facebook.com/…82009843387/ Akce je vyhrazena pouze pro studenty SPŠST.

Seminář: kryptografie

[Mgr. Jaroslav Reichl] Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhl ve třídách 4.L a 4.M v rámci Aplikované matematiky seminář kryptografie, který vedla RNDr. Koupilová z KDF MFF UK Praha.

Workshop: Spalovací motory

[Barbora Kykalová 4.M] Dne 22. února 2017 jsme se v rámci předmětu technická mechanika vydali do Národního technického muzea v Praze na workshop o spalovacích motorech.

Beseda s historikem Vlastimilem Vondruškou

[Jonáš Benda 1.H] Ve čtvrtek 9. března 2017 se třídy 1.A, 1.F a 1.H naší školy zúčastnily v rámci programu „Spisovatelé v Panské“ besedy s významným českým historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.

Sportovec roku v Panské 2017

[Mgr. Petr Hadrava] Sportovní sezona naší školy vrcholí, a s ní přichází výsledky ankety o sportovce školního roku. Výběrem se zaobírali vaši tělocvikáři, oslovení studenti a spříznění učitelé. Hlavní roli hrála nejen reprezentace školy, ale i reprezentace třídy v rámci školních turnajů.

Naše sezona ovšem ještě nekončí, čekají nás finálové turnaje v malé kopané, odbíjené a košíkové. V rámci reprezentace školy se chystáme na republikové finále v požárním sportu a na turnaj v beach volejbale. To všechno ještě může promluvit do konečného pořadí jak v jednotlivcích, tak družstvech.