Robosoutěž 2016

[Ing. Bronislav Sedláček] Robosoutěž 2016 proběhla za zvýšeného zájmu našich studentů. Problémem bylo sestavení pořadatelem omezeného počtu čtyř týmů, zájem o účast v této soutěži značně převyšovala povolené možnosti.

Projekt Kdo jiný? v Panské

[Mgr. Ilona Horáčková] Naše škola je jednou z šesti pilotních škol dlouhodobého projektu MHMP a Člověka v tísni, JSNŠ – Kdo jiný? – k posílení mravní, občanské a multikulturní výchovy. Školní tým se skládá z žáků tříd 3.F, 3.G a 2.H, spolupracovníci a podporovatelé pocházejí z ostatních tříd.

Posláním projektu je formování aktivního občanství a zapojení žáků do života společnosti. Žáci si sami museli najít hlavní téma projektu tak, aby zasahovalo školu a přesahovalo mimo ni.

V rámci projektu se tak stali součástí hnutí proti plýtvání potravinami a oblečením – FOODSHARING A WEARSHARING, spolupracují s iniciátory a realizátory veřejných sdílených lednic a skříní a pomáhají jim.

Třeťáci před soudem

[Mgr. Ilona Horáčková] Již třetím rokem probíhá v rámci preventivního programu a ŠVP ON/ZSV naše spolupráce s Vrchním soudem v Praze. Žáci mají možnost zúčastnit se reálných soudních jednání v historické budově Justičního paláce v Praze na Pankráci, který byl dějištěm procesů od I. republiky, přes období Protektorátu (Gestapo), poválečné období procesů s nacistickými zločinci (K. H. Frank ad.), 50. léta divadelních monstrprocesů (R. Slánský, M. Horáková, Z. Kalandra ad.), normalizace až po současnost.

V letošním roce soud navštívily třídy 3.L, 3.F, 3.D a po Novém roce se chystají třídy 3.A a 3.M. Poděkování patří především JUDr. Haně Navrátilové, která nám návštěvy a následné besedy umožňuje.

Z reflexí žáků:

Fyzikální cirkus 2016

Téměř přesně na den se i v roce 2016 konal další FYZIKÁLNÍ CIRKUS. Tentokráte to bylo ve středu 7. 12. 2016 tradičně od 14:00 v učebně fyziky v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské. Letošní ročník byl již 18. v pořadí.

Scénář představení, na které dorazilo přibližně šedesát žáků školy (jak současných tak několik bývalých) a několik zástupců Spolku rodičů a přátel školy, vycházel z minulých ročníků již tradiční předvánoční fyzikální show. Ani letos pochopitelně nemohly chybět některé novinky inspirované různými fyzikálními semináři, kterých se experimentátor zúčastnil, nebo zhlédnutými videoukázkami na různých stránkách internetu.

Fluorescence v ÚFCH JH AV ČR

V listopadu 2016 v rámci týdnu vědy navštívily s pí. učitelkou Strádalovou třídy 2.L, 2.M a 3.L, 3.M Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zúčastnily se přednášek, například na téma fluorescence, a měly možnost prohlédnout si jednotlivá pracoviště.

Výsledky školního kola Olympiády z českého jazyka 2016

[Mgr. Radka Kyzeková] Na konci listopadu se tradičně konalo školní kolo češtinářské olympiády.

  1. místo obsadila V. Bostlová (2. F)
  2. místo: V. Maršová (1. H) a N. Bokstefflová (2.G)
  3. místo: B. Kácová (2.G) a K. Nováková (4.G)

Výsledky pětice nejlepších studentek byly téměř vyrovnané. První tři nejlépe ohodnocené postupují do oblastního kola. Držíme palce. Blahopřejeme jim i všem zúčastněným!

Soutěž byla jako vždy těžká, kdo má zájem, může vyzkoušet (zadání a řešení)

Panská v Norimberku 2016

[Matěj Mužátko, 3.G] Dne 1. prosince 2016 jsme navštívili Norimberk, abychom ho poznali a zažili jeho vánoční atmosféru.

Školní kolo Lingvistické olympiády 2016

[Mgr. Jaroslav Reichl] Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo školní kolo Lingvistické olympiády, která obsahuje tradičně náročné úlohy zaměřené většinou na překlad z cizích (mnohdy i neexistujících) jazyků nebo na luštění šifer. Svoje překladatelské schopnosti si vyzkoušeli čtyři žáci oboru FTT, ačkoliv soutěž byla určena pro všechny žáky. Postupová kritéria do dalšího kola sice nesplnil žádný ze soutěžících, ale i tak je stále naděje na postup do dalšího kola po vyhodnocení výsledků ze všech zúčastněných škol.

Jméno Třída Estonština
(max. 10 bodů)
Oběd na Filipínách
(max. 18 bodů)
Etruská kostka
(max. 9 bodů)
Chetitština
(max. 14 bodů)
Malajština
(max. 10 bodů)
Celkem
(max. 61 bodů)
Bostlová Veronika 15F 0 0 9 11 10 30,0
Lakota Jan 13G 6 4,5 6 9 2 27,5
Mužátko Matěj 14G 6 3 2 5 10 26
Sekera Kryštof 13G 3 4,5 2 11 1 21,5

Soutěžícím gratulujeme, protože se slovy bili velmi statečně!

Den s technickým lyceem 2016

[Mgr. Jaroslav Reichl] V sobotu 3. 12. 2016 proběhl v prostorách školy v Malé Štupartské Den s technickým lyceem. Zájemci z řad žáků a jejich rodičů o tento studijní obor naší školy si mohli prohlédnout prostory budovy a její laboratoře, v nichž žáci technického lycea studují.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet jednoduché experimenty z fyziky a chemie, potrápit hlavy při řešení kvízů z biologie či matematiky, podívat se na výsledky prací žáků z mechaniky a CAD systémů nebo navštívit elektrolaboratoř. Nedílnou součástí byl třikrát během dne opakovaný Fyzikální cirkus se zajímavými, místy i lehce nebezpečnými, experimenty.