2. místo ve foto soutěži ČD

Matěj Řešátko z 1.H získal 2. místo ve fotografické soutěži Českých drah s fotografií „Šumavská noc“.

Gratulujeme!

Zapojit se můžeš i ty.

Student Panské na WeCan Code od Unicorn College

[Petr Štencl, 4.D] V sobotu 10. 12. 2016 jsem se zúčastnil víkendové akademie WeCanCode na Unicorn College. Seminář byl zaměřen na stavbu projektů v platformě Arduino. Na začátku nás lektor Tomáš Jukin (absolvent Panské) seznámil s Open Source a Open Hardware. Pod jeho odborným vedením jsme si sestavili několik projektů včetně digitálního piána pomocí stavebnice Arduino Starter Kit. Jaké jsou výhody či nevýhody Arduina? Víte, jakých je jeho 5 kruhů pekla? Jaký je rozdíl mezi mikropočítačem a mikrokontrolérem? Nejen na tyto otázky, ale i na spoustu dalších, se účastník dozví odpověd na WeCanCode.

Na závěr dne byla diskuze ohledně stavby robotů s Arduinem a řízenými mikropočítačem Raspberry Pi. Den byl velmi zajímavý a mohu ho vřele doporučit komukoli, kdo je našencem pro digitální techniku, IoT nebo jen chce začít s Arduinem.

Chtěl bych poděkovat škole, že mi umožnila účast na této akademii bezplatně, neboť škola dostala od Unicorn College v rámci spolupráce jeden volný lístek na každou sobotu WeCanCode.

Nejbližší další sobota je 14. 1. 2017 na téma IoT prakticky.

Ježci v nouzi

[Kateřina Lipovská 1.F] Už od mala je nám sdělováno, že bychom měli pomáhat ostatním. Proto se třída 1.F rozhodla finančně přispět na záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. A to vše díky nápadu a organizaci mé spolužačky – Veroniky Lelkové, která již delší dobu se záchrannou stanicí spolupracuje.

Za vybraný finanční obnos nakoupila veškeré potřebné vybavení, které za celou třídu stanici darovala. Konkrétně se jednalo o pomoc ježkům v nouzi.

Robosoutěž 2016

[Ing. Bronislav Sedláček] Robosoutěž 2016 proběhla za zvýšeného zájmu našich studentů. Problémem bylo sestavení pořadatelem omezeného počtu čtyř týmů, zájem o účast v této soutěži značně převyšovala povolené možnosti.

Projekt Kdo jiný? v Panské

[Mgr. Ilona Horáčková] Naše škola je jednou z šesti pilotních škol dlouhodobého projektu MHMP a Člověka v tísni, JSNŠ – Kdo jiný? – k posílení mravní, občanské a multikulturní výchovy. Školní tým se skládá z žáků tříd 3.F, 3.G a 2.H, spolupracovníci a podporovatelé pocházejí z ostatních tříd.

Posláním projektu je formování aktivního občanství a zapojení žáků do života společnosti. Žáci si sami museli najít hlavní téma projektu tak, aby zasahovalo školu a přesahovalo mimo ni.

V rámci projektu se tak stali součástí hnutí proti plýtvání potravinami a oblečením – FOODSHARING A WEARSHARING, spolupracují s iniciátory a realizátory veřejných sdílených lednic a skříní a pomáhají jim.

Třeťáci před soudem

[Mgr. Ilona Horáčková] Již třetím rokem probíhá v rámci preventivního programu a ŠVP ON/ZSV naše spolupráce s Vrchním soudem v Praze. Žáci mají možnost zúčastnit se reálných soudních jednání v historické budově Justičního paláce v Praze na Pankráci, který byl dějištěm procesů od I. republiky, přes období Protektorátu (Gestapo), poválečné období procesů s nacistickými zločinci (K. H. Frank ad.), 50. léta divadelních monstrprocesů (R. Slánský, M. Horáková, Z. Kalandra ad.), normalizace až po současnost.

V letošním roce soud navštívily třídy 3.L, 3.F, 3.D a po Novém roce se chystají třídy 3.A a 3.M. Poděkování patří především JUDr. Haně Navrátilové, která nám návštěvy a následné besedy umožňuje.

Z reflexí žáků:

Fyzikální cirkus 2016

Téměř přesně na den se i v roce 2016 konal další FYZIKÁLNÍ CIRKUS. Tentokráte to bylo ve středu 7. 12. 2016 tradičně od 14:00 v učebně fyziky v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské. Letošní ročník byl již 18. v pořadí.

Scénář představení, na které dorazilo přibližně šedesát žáků školy (jak současných tak několik bývalých) a několik zástupců Spolku rodičů a přátel školy, vycházel z minulých ročníků již tradiční předvánoční fyzikální show. Ani letos pochopitelně nemohly chybět některé novinky inspirované různými fyzikálními semináři, kterých se experimentátor zúčastnil, nebo zhlédnutými videoukázkami na různých stránkách internetu.

Fluorescence v ÚFCH JH AV ČR

V listopadu 2016 v rámci týdnu vědy navštívily s pí. učitelkou Strádalovou třídy 2.L, 2.M a 3.L, 3.M Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Zúčastnily se přednášek, například na téma fluorescence, a měly možnost prohlédnout si jednotlivá pracoviště.