Výsledky školního kola Olympiády z českého jazyka 2016

[Mgr. Radka Kyzeková] Na konci listopadu se tradičně konalo školní kolo češtinářské olympiády.

  1. místo obsadila V. Bostlová (2. F)
  2. místo: V. Maršová (1. H) a N. Bokstefflová (2.G)
  3. místo: B. Kácová (2.G) a K. Nováková (4.G)

Výsledky pětice nejlepších studentek byly téměř vyrovnané. První tři nejlépe ohodnocené postupují do oblastního kola. Držíme palce. Blahopřejeme jim i všem zúčastněným!

Soutěž byla jako vždy těžká, kdo má zájem, může vyzkoušet (zadání a řešení)

Panská v Norimberku 2016

[Matěj Mužátko, 3.G] Dne 1. prosince 2016 jsme navštívili Norimberk, abychom ho poznali a zažili jeho vánoční atmosféru.

Školní kolo Lingvistické olympiády 2016

[Mgr. Jaroslav Reichl] Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo školní kolo Lingvistické olympiády, která obsahuje tradičně náročné úlohy zaměřené většinou na překlad z cizích (mnohdy i neexistujících) jazyků nebo na luštění šifer. Svoje překladatelské schopnosti si vyzkoušeli čtyři žáci oboru FTT, ačkoliv soutěž byla určena pro všechny žáky. Postupová kritéria do dalšího kola sice nesplnil žádný ze soutěžících, ale i tak je stále naděje na postup do dalšího kola po vyhodnocení výsledků ze všech zúčastněných škol.

Jméno Třída Estonština
(max. 10 bodů)
Oběd na Filipínách
(max. 18 bodů)
Etruská kostka
(max. 9 bodů)
Chetitština
(max. 14 bodů)
Malajština
(max. 10 bodů)
Celkem
(max. 61 bodů)
Bostlová Veronika 15F 0 0 9 11 10 30,0
Lakota Jan 13G 6 4,5 6 9 2 27,5
Mužátko Matěj 14G 6 3 2 5 10 26
Sekera Kryštof 13G 3 4,5 2 11 1 21,5

Soutěžícím gratulujeme, protože se slovy bili velmi statečně!

Den s technickým lyceem 2016

[Mgr. Jaroslav Reichl] V sobotu 3. 12. 2016 proběhl v prostorách školy v Malé Štupartské Den s technickým lyceem. Zájemci z řad žáků a jejich rodičů o tento studijní obor naší školy si mohli prohlédnout prostory budovy a její laboratoře, v nichž žáci technického lycea studují.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet jednoduché experimenty z fyziky a chemie, potrápit hlavy při řešení kvízů z biologie či matematiky, podívat se na výsledky prací žáků z mechaniky a CAD systémů nebo navštívit elektrolaboratoř. Nedílnou součástí byl třikrát během dne opakovaný Fyzikální cirkus se zajímavými, místy i lehce nebezpečnými, experimenty.

Soutěž Bobřík informatiky 2016

[Ing. Hana Matějková] Ve dnech 7. – 11. 11. 2016 se uskutečnil 9. ročník soutěže Bobřík informatiky. Dva naši úspěšní řešitelé Jakub Wright 4.L a Sebastien Zikmund 3.M postoupili do ústředního kola v kategorii Senior, které proběhne 1. února 2017. Tato soutěž je tradičně obtížná, což dokazuje tabulka níže.

Kategorie Počet
hodnocených
Počet
úspěšných
Podíl úspěšných
řešitelů
Mini 15011 4133 28 %
Benjamin 15944 2047 13 %
Kadet 14076 4556 32 %
Junior 10161 1431 14 %
Senior 5188 474 9 %

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.

Hodiny moderní chemie

Forenzní analytika
[Daniel Řehák 3.L] V pondělí 24. října 2016 nás navštívili dva studenti z VŠCHT Praha, aby nás seznámili s forenzní analytikou. Jsou to metody, které se používají při vyšetřování a dokazování trestných činů před státními orgány. Jako první jsme se seznámili s pojmem daktyloskopie. Měli jsme možnost sami si vyzkoušet, jak se zjišťují otisky prstů, sejmout si svůj vlastní, a poté zjistit, jaký typ papilárních linií máme. Dále jsme si povídali, jak se v kriminalistice vyhledává a identifikuje krev a DNA. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.

Netradiční pokusy
[Jakub Varhulík 2.M] V pondělí 24. října 2016 se třída 2. M, pod dohledem paní profesorky Strádalové, zúčastnila chemické přednášky, která byla spojena s předváděním netradičních pokusů. Akcí nás provázela dvojice vysokoškoláků, kteří nám předváděli a popisovali různé experimenty. Jako první pokus nám studenti předvedli výrobu tzv. chemického semaforu, na dalším experimentu jsme si ukazovali, že lze vytvořit takovou svítící tekutinu, díky které světluškám svítí zadečky. V části „hoření“ jsme zjišťovali rozdíly v hoření celulózy a nitrocelulózy, viděli jsme např. hoření střelného prachu. Poslední část, ve které se prováděly pokusy se suchým ledem a dusíkem, byla snad nejzábavnější.

Elektromagnetické dělo z Panské

Náš student Vojtěch Zethner vyvinul jako svůj absolventský projekt elektromagnetické dělo, které je schopno urychlovat ocelové projektily.

Za tento projekt získal cenu FUTURA „Řešení pro budoucnost“ v jubilejním 10. ročníku České hlavičky 2016 (Záznam slavnostního vyhlášení na ČT2).

Gratulujeme!!!

Filmový klub v Panské navštívil režisér Nenasytné Tiffany

[Mgr. Miloš kameník a Tomáš Hubáček] V pondělí 14. listopadu 2016 dorazil po projekci svého celovečerního debutu Nenasytná Tiffany (2015) do naší školy mladý režisér Andy Fehu, aby se studenty pohovořil o současné české hrané tvorbě.

Filmový klub Panská: Nenasytná Tiffany

Filmový klub Panská srdečně zve studenty i profesory z Panské na projekci snímku „Nenasytná Tiffany“, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 od 16:15 hodin.

Zahájení Měsíce filmu na školách

[Mgr. Ilona Horáčková] Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojuje do projektu Člověka v tísni – Jednoho světa na školách pod záštitou Ministerstva kultury ČR Měsíc filmu na školách.

Na jeho zahájení v Lucerně za účasti členů Vlády ČR a představitelů kulturního a společenského života nás reprezentovali Anna Roubalová, Oliver Kamm, Kateřina Herkusová, Kateřina Hroníková a Šarlota Ema Horáčková.

Více info: https://www.jsns.cz/…ezpravi.html?…

Fotografie z archivu JSNS: