Multiblindfold Czech record

Matěj Mužátko ze 3.G v Multiblindfold. Dívejte se a žasněte – YouTube

Starší článek Český a slovenský rekord je z Panské!

Exkurze na vysílač Praha-město

[Ing. Jiří Novotný] V pondělí 24. 10. 2016 navštívila třída 4.D (13D) vysílač Praha-město. Program exkurze byl velmi zajímavý a poznali jsme při ní opravdu celý vysílač:

  • dispečink, ze kterého se řídí celý systém vysílací technologie – pracoviště zabezpečení objektů jednotlivých vysílačů, pracoviště dohledu nad systémem distribuce signálu k jednotlivým vysílačům a také pracoviště dohledu nad vlastními neobsluhovanými vysílači,
  • technologii VKV rozhlasového vysílání – v malém vysílačovém sále jsme viděli tříprogramový vysílač včetně sdružovače do společné antény,
  • distribuci DVB-T signálu – tu bohužel jen v rámci prezentace plné fotografií, protože do stísněných prostorů samotné vysílací technologie není vstup návštěvníků možný,
  • technologie potřebné pro provoz objektu – chlazení, generátory…

Touto návštěvou pro žáky dostaly znalosti z vyučovacích hodin konkrétnější – reálnou podobu. A co víc si před maturitou přát!

Pracovníkům Českých radiokomunikací, kteří se nám věnovali, děkujeme.

Soutěž o návrh plakátu na maturitní ples 2017

SPŠ ST, Spolek rodičů a plesový výbor vyhlašují soutěž o návrh plakátu na maturitní ples 2017.

Plakát by měl obsahovat: datum, hodinu a místo konání plesu (3. března 2017, 19 hodin, Kongresové centrum), logo školy a spolku rodičů.

Své návrhy posílejte do 30. 11. 2016 na machacova@panska.cz.

Jaké to bylo v Belgii 2016?

[Bára Maršíková 2.G] 17. – 25. října 2016 se pro patnáct žáků druhých ročníků konal zájezd do Belgie, přesněji do malého města Kortrijk, které se nachází pouhou čtvrthodinku od francouzských hranic a hodinu od moře. Jak jsme se měli?

Nádherně! Byl to výměnný pobyt, takže jsme přebývali u předem námi vybraných studentů a každý den spolu trávili čas. Myslím, že všichni si hned padli do oka. Navštívili jsme několik měst, například krásná historická města jako Bruggy a Gent, a jeden den jsme na chvilku zamířili k moři do města Oostende. Také nás vzali do muzeí čokolády, hranolek, první i druhé světové války a do galerie. Viděli jsme mnoho katedrál, kostelů, městských domů a spoustu dalších architektonických krás, které nám tato malá země nabízela. Nikdy jsme se nenudili. Každý večer jsme někde byli ať už s ostatními nebo jen s naším „exchange partnerem“. O víkendu nám dali volno, takže někdo jel k moři, někdo na nákupy do Antwerp a někdo zůstal ve městě a radši šel třeba na bowling.

Všichni jsme si to rozhodně užili a třeba bychom tam ještě týden zůstali. Velké díky panu profesorovi Ryšavému a paní profesorce Kadlecové, kteří to tam s námi zvládli a vydrželi naše hlasité zpívaní ve vlacích i autobusech. A kromě všech těch zážitků a dojmů a úžasné zkušenosti jsme získali nové přátele, a to je na tom to nejlepší.

Exkurze do České televize

[Mgr. Jaroslav Reichl] V úterý 25. 10. 2016 navštívila třída 2.D Českou televizi. Exkurzi domluvila Ing. Iveta Řenčová.

Krátce po deváté hodině vstupujeme s naším průvodcem do přednáškového sálu v hlavní budově České televize. Tam na nás čekal Michal Kratochvíl, který nás seznámil se základním výrobním postupem při výrobě pořadů v televizi. Popsal historický vývoj médií, na která se pořady natáčely a na kterých se ukládaly do archívů, ve stručnosti vysvětlil jednotlivé kroky výroby televizního pořadu. K jednotlivým technologiím, o kterých mluvil, dával konkrétní příklady na pořadech, které Česká televize buď vysílala v minulosti nebo které vysílá aktuálně.

Celá reportáž a fotografie na webu jreichl.com.

Exkurze do ÚJV Řež

[Mgr. Jaroslav Reichl] V pondělí 24. 10. 2016 navštívila třída 4.L (13L) Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. Program exkurze velmi pečlivě připravil RNDr. Vladimír Wagner; za to mu patří velký dík. Pro žáky zajistil prohlídku na třech pracovištích:

  1. Oddělení jaderné spektroskopie, ve kterém se zkoumá složení různých materiálů nebo dodaných vzorků (archeologické vzorky, vzorky od kriminalistů, z průmyslu). Metody používané v tomto oddělení jsou schopny zjistit nejen chemické složení vzorku, ale také zastoupení jednotlivých izotopů. Těmito metodami např. bylo prokázáno, že dánský astronom Tycho Brahe, který pobýval před svou smrtí v Praze, zde nebyl zavražděn, jak se dlouhá léta spekulovalo.
  2. Pracoviště lineárního urychlovače, na kterém se urychlují nabité částice tak, aby jimi bylo možné zkoumat další vzorky.
  3. Pracoviště cyklotronu TR24, které je nově zmodernizované. Samotný příběh přestavby budovy a logisticky spojené s dopravou a umístěním cyklotronu byl velmi zajímavý. Možnost vidět takové zařízení na vlastní oči byla také velmi cenná.

Žáci se dozvěděli řadu nových informací, které rozšířili jejich znalosti z hodin fyziky a chemie, a získali představu nejen o práci fyziků, ale také technického personálu. Technici jsou v podobných ústavech velmi důležití a musejí ovládat fyziku stejně dobře, jako jí ovládají fyzikové řídící samotný výzkum.

Podrobné informace a fotografie z exkurze je na webu jreichl.com

Bubnování 2016

[Mgr. Ilona Horáčková | foto Martin Novotný, Šarlota Ema Horáčková] Žáci naší školy se od loňského roku podílejí na projektu svého předchůdce studenta, dokumentaristy Pavla Štingla, Památník ticha – Nádraží Praha-Bubny a Bubnování pro Bubny. Projekt a související akce má podporu nejen na území Prahy a České republiky, ale také v Bruselu, Paříži, Ženevě, New Yorku, Chicagu a v dalších městech světa.

Hosty letošního ročníku Bubnování pro Bubny byli 16. října mimo jiné dcera Sira Nicholase Wintona Barbara, „Wintonovo dítě“ lord Alfred Dubs, Karel Schwarzenberg, světově proslulý psycholog Philip Zimbardo (Stanfordský vězeňský experiment, Luciferův efekt, Projekt hrdinské imaginace ad.), Jiří Stránský, ministr kultury Daniel Herman ad.

Den s Filmovou a televizní tvorbou

[Ing. Miloš Kameník, foto Tereza Motýlová 3.G] V sobotu 15. října 2016 se dveře školy otevřely všem zájemcům o studium oboru Filmová a televizní tvorba. Žáci základních škol i jejich rodiče se setkali s řadou našich studentů i pedagogů, aby se dozvěděli, jak budou probíhat přijímací zkoušky, co se u nás studuje a jaké uplatnění naše absolventy čeká. Zároveň si každý mohl vyzkoušet, jak u nás výuka tvorby audiovizuálního díla probíhá.

Návštěvníci si vyzkoušeli práci v televizním studiu, dabovali postavy z populárního seriálu, vytvářeli trikové sekvence pomocí „greenscreenu“, fotografovali portréty ve fotoateliéru, animovali krátkou scénu (1. ukázka, 2. ukázka), obsluhovali kamerový jeřáb nebo natáčeli pomocí stabilizačního zařízení „ronin“.

Velký zájem byl rovněž i o přednášky na téma „Jak číst film“ a „Není fotka jako fotka“.

Studenti 2. G se jako dobrovolníci zúčastnili akce Bílá pastelka

[Mgr. Hana Hospůdková] Ve středu 12. října 2016 proběhl již 17. ročník celonárodní dobročinné akce Bílá pastelka, jež pomáhá získávat prostředky ve prospěch nevidomých a slabozrakých.

V řadách dobrovolníků, kteří po celé Praze prodávali pastelky, se jí zúčastnilo i 25 studentů třídy 2.G SPŠST Panská. Podle zatím neoficiálních údajů se jim podařilo dosáhnout skvělého výsledku a získat přes 25 tisíc korun. Nejúspěšnější dvojice našich dobrovolníků podle těchto informací dokázaly během dne vybrat kolem 3 až 4 tisíc korun.

Tyto peníze poputují na mnoho dobrých věcí, mimo jiné na výcvik vodicích psů, na odstraňování bariér ve veřejném prostoru (úpravy chodníků, zvukovou signalizaci), na pomůcky, jež usnadňují život nevidomým a slabozrakým, ale též na podporu a nácvik dovedností těchto osob, aby byly schopny co nejsamostatnějšího života. V neposlední řadě za tyto prostředky probíhá digitalizace písemných dokumentů (učebních či úředních textů), což napomáhá přístupu nevidomých k důležitým informacím a jejich dalšímu vzdělávání.

Více informací: www.bilapastelka.cz, www.sons.cz

Veletrh vzdělávání Kolín 2016

[Jan Koblasa 3.L] Ve dnech 10. – 11. 10. 2016 se studenti a učitelé naší školy zúčastnili veletrhu vzdělávání v Kolíně. Během pondělí i úterý jsme se snažili přesvědčit žáky základních škol, aby se zajímali o Panskou a představovali jsme jim jednotlivé obory. U někoho byl zájem zjevný, někdo spíše váhal, ale to se nám ve většině případů podařilo prolomit, a tak mnozí zjistili, že studium u nás není tak špatné.

Myslíme si, že jsme byli poměrně úspěšní a že některé z návštěvníků veletrhu uvidíme v příštím školním roce.