Jarní škola na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha

[MgA. Karin Venhauerová] Ve dnech 2. – 4. května 2016 se naši žáci ze 3. G a 3. F zúčastnili Jarní školy na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Žáci se mohli setkat s osobnostmi České televize a také se dozvědět základní etická a profesní pravidla ve zpravodajství a v novinářské práci. Vyzkoušeli si jednoduchá rétorická cvičení, čtení zpráv a moderování, následně natočili anekdotu, nebo reportáž, kterou ve skupinách zpracovali.

Po úspěšném absolvování třídenního kurzu a po projekci svých prací obdrželi certifikát. Vše probíhalo pod odborným vedením PhDr. Jiřího Závozdy a Mgr. Romana Bradáče.

SOČ krajské kolo

[RNDr. Jana Strádalová] V pondělí 25. 4. 2016 proběhlo krajské kolo SOČ v DDM hl. města Prahy. Za naši školu se zúčastnili tři studenti v různých kategoriích. Nejlepší umístění získal Vojtěch Zethner ze třídy 4.D se svou prací „Polovodičově buzený Teslův transformátor“. Obdržel 1. místo a zajistil si tak postup do celostátního kola.

Další žáci obsadili 7. místo – Martin Jindra ze 4.L s prací „Přenosy grafenu“ – a 8. místo – Tomáš Kotvald ze třídy 4. L s prací „Výuka mechaniky se systémem Pasco“.

Všem třem gratulujeme a Vojtovi Zethnerovi přejeme další takové úspěchy.

Krajské kolo Prezentiády

Dne 11.4.2016 se konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda. Žáci z třídy 1.F Karolína Volfová, Patricie Malínská a Filip Hecl sestavili tým s názvem „Kufr“ a vytvořili prezentaci na zadané téma „Kde domov můj“. Prošli nominačním kolem a postoupili do kola krajského, ve kterém se z 11. místa vyhoupli díky svému vtipu a originalitě na krásné 3. místo mezi všemi pražskými školami. Na postup do celorepublikového finále to bohužel nestačilo, ale i tak gratulujeme ke krásnému úspěchu a věříme, že příští rok se o finále pokusí znovu.

Kurz sebeobrany ve 2. ročníku

[Kristýna Zmijová, 2.F] Ve dnech 6.-8. dubna 2016 si mohla děvčata z druhého ročníku vyzkoušet krátký kurz sebeobrany. Všechny účastnice se shodly, že to bylo velmi zábavné a poučné. Jistě se najdou v budoucnosti chvíle, kdy se nám některé prvky ze sebeobrany budou hodit. Za tuto zkušenost vděčíme Spolku rodičů, kteří nám umožnili kurz absolvovat.

Zuzka Kusbachová

V neděli 17. 4. 2016 od nás navždy odešla kamarádka, kolegyně, učitelka Zuzka Kusbachová. Podlehla následkům autonehody.

Sportování v Panské

Přišlo jaro a je potřeba zakončit další sezónu našich sportovních čtvrtků. Tomu, kdo nečte nástěnku Petra Hadravy v Panské, připomeneme, že od září do dubna se konají na hřišti a v tělocvičně soutěže ve fotbalu a florbalu. Zúčastnit se mohou jakékoli třídy, které sestaví družstvo.

Musíme v první řadě vyzdvihnout, že již zkraje podzimu přibylo na hřiště v Panské umělé osvětlení, takže bylo možné uspořádat některé zápasy i v pozdních večerních hodinách. Dále se letos do soutěže přihlásil rekordní počet družstev – 23 týmů, v rozmezí od prváků po čtvrťáky. Zcela překvapivě fotbalové klání ve finále vyhrála 1.L! Vytlačili tak z postu vítězů starší ročníky, ba i Oldies (tým kantorů).

Příští čtvrtek (21. 4. 2016) se rozloučíme s halovou sezónou posledním florbalovým utkáním: zápasem dívčích družstev. Přijďte se podívat!

Děkujeme všem studentům za sportovní nasazení a těšíme se na další rok.

Úspěch našich studentů Matouše Kadečky a Marie Křemenákové v soutěži PHOTOCONTEST projektu PHOTOBASE

[Lukáš Kliment] Soutěž PHOTOCONTEST tento rok nesla téma inspirace tvorbou fotografa Josefa Sudka, od jehož smrti uplyne letos 40 let.

Soutěže se účastnilo 498 soutěžících ze 76 škol s 1467 fotografiemi. Marie Křemenáková a Matouš Kadečka byli nominováni do finále, Matouš pak zvítězil v kategorii „zátiší“ se svou špičkově komponovanou fotografií litinových trub.

Přednášky AV ČR

Dne 1. 4. 2016 proběhly na naší škole v rámci přednáškového cyklu Akademie věd ČR NEBOJTE SE VĚDY a EJHLE, ČLOVĚK! dvě přednášky.

Jednalo se o přednášku prof. RNDr. Václava Hořejšího CSc. na téma „ Jak funguje imunitní systém“, které se zúčastnili studenti druhých ročníků technického lycea, a o přednášku „Člověk a šimpanz aneb lekce od bratranců“, kterou studentům prvních ročníků technického lycea přednesl Mgr. Jan Pačes, Ph.D.

Obě přednášky byly velmi zajímavé a poučné.

Děkujeme.

SOČ – školní kolo

Ve středu 23. 3. 2016 proběhlo školní kolo SOČ, kterého se zúčastnilo sedm studentů ze 4.L a 4.D. Komisi, posuzující jednotlivé práce žáků, tvořili RNDr. Janků, Ing. Aron, RNDr. Strádalová. Do krajského kola postoupili:

  • Tomáš Kotvald 4.L (Výuka mechaniky se sytémem Pasco),
  • Martin Jindra 4.L (Přenosy grafenu) a
  • Vojtěch Zethner 4.D (Polovodičově buzený Teslův transformátor).

Děkujeme všem účastníkům a přejeme třem vítězům školního kola hodně štěstí v dalším postupu.