Panská pomáhá čtením

[Mgr. Ilona Horáčková] Naše škola dlouhodobě pomáhá charitativním projektům a organizacím prostřednictvím webu Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). V tomto školním roce se zapojilo 112 studentů, kteří přispěli na vybrané charitativní projekty.

Děkujeme a těšíme se na další dobrovolné čtenáře!

Maturitní ples 2016

Maturitní ples školy se koná 11. 3. 2016 od 19 hodin v Kongresovém centru Praha (metro C Vyšehrad). Program (verze z 10.3.2016)

Lístky ke stání jsou již vyprodané, zbylé lístky k sezení budou k prodeji na místě od 17.30 hod.

Maturanti zvou všechny zájemce také na after party, která se po skončení plesu koná v P.M. Clubu (Trojická 10, Praha 2).

Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

V prosinci minulého roku proběhlo na naší škole již tradiční školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Přestože je angličtina na naší škole předmětem spíše minoritním, překvapil nás počet zájemců i jejich vysoká úroveň.

Do obvodního kola za Prahy 1 a 2 postoupila Karolína Kubínová ze 3.G a bohužel, o jeden jediný bod zůstala před postupem do kola celopražského. Za sebou nechala jak ostatní průmyslováky, tak gymnazisty z předních pražských škol. Kájo, jsme na Tebe pyšné!

Za angličtináře, Dagmar Vacková

Školní kolo soutěže Pražský kalich

[Mgr. Ilona Horáčková | foto: Jindra Srnská 2.F] V pondělí 22. 2. 2016 se v učebně číslo 10 sešlo sedm statečných recitátorů a pět členů poroty, učitelské i žákovské. Porotci byli příjemně zaskočeni vysokou úrovní soutěžících, která velmi znesnadnila výběr postupujících do obvodního kola soutěže. Po dlouhém zvažování a debatování byli k reprezentaci školy vybráni žáci Filip Hecl, Barbora Kácová a Adam Čepelák.

Děkujeme všem soutěžícím i zástupcům žáků v porotě!

Třeťáci resuscitovali

Studenti všech 3. ročníků se zúčastnili dne 19. 2 a 23. 2 2016 školení 1. pomoci s praktickým nácvikem resuscitace pod odborným vedením zdravotnic ČČK Prahy 1.

Tuto akci finančně zajistil Spolek rodičů a přátel školy. Moc děkujeme!

Národ sobě!

[Text Adéla Kamínková, 14G | foto Petr Honc, 14G] Národ sobě! Tak znějí slova, která se již téměř sto padesát let skví nad oponou divadla našeho nejčestnějšího – divadla Národního, jehož historickou budovu jsme měli tu čest zhlédnout v rámci výuky českého jazyka.

Chemické pokusy na půdě PřF UK

[Ernest Török 2.M] Dne 27. 1. 2016 se třída 2.M zúčastnila školní akce. Katedra učitelství chemie Přírodovědecké fakulty UK pro třídu připravila několik pokusů týkajících se komplexních sloučenin, které jsme si mohli vyzkoušet v dobře vybavené laboratoři.

Naši patnáctičlennou třídu dostali na starost dva mladí doktorandi, pan doktor Šmejkal a paní Strádalová, naše učitelka chemie. Rozdělili jsme se do skupin po dvou až třech lidech a každá skupina zaujala pozici na jednom z pracovních míst. Do skupiny jsme dostali sešit s úkoly. Podle sešitu jsme si připravili potřebné věci a postupovali dle předepsaného návodu. Po dokončení pokusu jsme uklidili své místo a přesunuli se na další místo za dalším úkolem.

Každá skupina stihla udělat okolo pěti úkolů, a to i přes fakt, že jsme tam byli až do půl šesté večer. Na konci dne se všichni sešli u tabule, kde byly vysvětleny a ukázány zadané pokusy. Po skončení akce odcházeli studenti domů s úsměvy na tvářích a hlavou nabitou novými zkušenostmi.

Protokol: Komplexní sloučeniny – PDF

Florbalové úspěchy … opět!!!

[Mgr. Petr Hadrava] Ve středu 10. 2. 2016 se naše škola zúčastnila dívčího turnaje ve florbale! Poprvé ve sportovní historii Panské nastoupilo družstvo našich studentek proti dalším týmům Prahy!

Utkání se konalo v Dejvicích Na Kotlářce a naše děvčata se projevila jako florbalové lvice. Tým složený ze Sáry Ley Exnerové, Elišky Benešové, Martiny Kolejové, Denisy Reimannové, Anety Matějové, Kateřiny Veselé, Anety Krištofové, Anny Gorbushiny, Jindry Srnské, Terezy Valtrové a Terezy Tyllové to soupeřkám pořádně nandal již v prvním střetnutí, skóre 6:1!

Bohužel se naše dívky neprobojovaly do finále Prahy. Ve druhém zápase podlehl náš tým 1:2.

Gratulujeme ke skvělým výkonům!!!!!

Pozoruhodný křemík 2016

[Mgr. Jaroslav Reichl] V úterý 9. 2. 2016 přijel za žáky třetích ročníků SPŠST Panská z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. Zdeněk Bochníček se svou přednáškou Pozoruhodný křemík, kterou u nás ve škole přednesl již ve čtyřech minulých letech. V učebně 11 se proto během tří vyučovacích hodin postupně vystřídali žáci tříd 13M. 13L a 13D, z učitelů se zúčastnila Ilona Horáčková a Jiří Janecký.

Po krátkém úvodu spojeném s popisem tohoto cyklu přednášek, přešel Zdeněk Bochníček k hlavnímu tématu své přednášky. Začal tím, že zdůraznil, proč je křemík tak výjimečný, že si zasluhuje pozornost nejen odborníků, ale i laiků: za posledních 30 let stál křemík v pozadí „křemíkové revoluce“, která způsobila zvýšení kapacity a výkonu osobních počítačů o několik řádů při současném poklesu jejich ceny na setinu; … celý článek včetně doprovodných fotografií.

Olympiáda z českého jazyka

[Mgr. Radka Kyzeková] Veronika Bostlová ze třídy 1.F se umístila na skvělém 2. místě v oblastním kole Olympiády z českého jazyka, což jí zajistilo postup do krajského kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i nadále.