Projekt Technická fyzika

Obrázek Na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) Projekty škol č. j. 27277/2005–551 podala SPŠST Panská žádost o poskytnutí dotace na projekt Technická fyzika (číslo 1883P2006). Tento projekt byl příslušnými kompetentními orgány schválen a škole byla poskytnuta dotace na jeho realizaci. Plné znění si můžete přečíst zde.

Jinan

Obrázek Na školním dvoře v Panské je nádherný strom Jinan dvoulaločný. Je velmi starý, dokonce se o něm říká, že je to jeden z nejstarších jinanů v Praze.