Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Obor
Kapacita oboru
Upřesňující informace
2 – 3 třídy
1 – 2 třídy,
tj. max 60 žáků1
1 – 2 třídy,
tj. max 60 žáků1
2 třídy,
tj. max 60 žáků

1součet přijatých na GST a AVT bude maximálně 60 žáků.

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Se školou – obory, profesory i žáky a jejich prací se můžete seznámit na 

  1. Dnech otevřených  dveří 21. 9. 2016,  18. 1. 2017 a 8. 2. 2017 vždy od 16 do 18 hodin, 
  2. Schole Pragensis 24. – 26. 11. 2016 (http://www.scholapragensis.cz/jnp/) a 
  3. sobotách s obory ( kde získáte informace, ale hlavně si budete moci konkrétní obor vyzkoušet)
    • 15. 10. 2016 – den s Filmovou tvorbou,
    • 3. 12. 2016 – den s Technickým lyceem,
    • 10. 12. 2016 – digitální sobota (obory Globální síťové technologi a Audiovizuální technika)

Informace o studiu pro žáky se SVP

Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování

S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova@panska.cz, případně telefon 221 012 404.