Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Studijní obory

 • Informace o oboru
 • Kritéria přijetí
 • Talentová zkouška se bude i v letošním roce skládat ze tří částí:
  • Podklady k talentové zkoušce 
  • Seznam filmů
  • Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3
 • Hodnocení talentové zkoušky
 • Průběh přijímacího řízení
 • Přihláška ke studiu

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

 • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova@panska.cz, případně telefon 221 012 404.