Projekt Kdo jiný? v Panské

[Mgr. Ilona Horáčková] Naše škola je jednou z šesti pilotních škol dlouhodobého projektu MHMP a Člověka v tísni, JSNŠ – Kdo jiný? – k posílení mravní, občanské a multikulturní výchovy. Školní tým se skládá z žáků tříd 3.F, 3.G a 2.H, spolupracovníci a podporovatelé pocházejí z ostatních tříd.

Posláním projektu je formování aktivního občanství a zapojení žáků do života společnosti. Žáci si sami museli najít hlavní téma projektu tak, aby zasahovalo školu a přesahovalo mimo ni.

V rámci projektu se tak stali součástí hnutí proti plýtvání potravinami a oblečením – FOODSHARING A WEARSHARING, spolupracují s iniciátory a realizátory veřejných sdílených lednic a skříní a pomáhají jim.

Mezi jejich vnitřní projektové cíle patří především volně dostupná studovna, čítárna, projektová místnost, která by umožňovala školní komunitní život a přinášela volně dostupné a sdílené informační zdroje k aktuálním tématům.

Součástí projektu je materiální podpora sdílených lednic a skříní, především v Café Na půl cesty v centrálním parku na Pankráci. Za podporu v prvních sbírkách děkujeme především zástupcům tříd 4.G, 4.F a 4.L.

V lednu pro vás chystáme na téma trvale udržitelný rozvoj, plýtvání a sdílení besedu a Pavlem Vodičkou, iniciátorem myšlenky sdílení v ČR a některým z klientů, mladých lidí bez domova.

Děkujeme všem za podporu!

Více info na FB: