Robosoutěž 2016

[Ing. Bronislav Sedláček] Robosoutěž 2016 proběhla za zvýšeného zájmu našich studentů. Problémem bylo sestavení pořadatelem omezeného počtu čtyř týmů, zájem o účast v této soutěži značně převyšovala povolené možnosti.

Ve čtyřech různých předkolech se zúčastnilo celkem 12 žáků. Oproti naší loňské účasti jsme byli podstatně úspěšnější. Z 32 týmů v každém předkole se chlapcům podařilo dvakrát obsadit 17 místo a tým BTB Tech ve složení Jiří Budil, Vojta Mareš a Jan Houska a další tým Panbot ve složení Vojta Vosáhlo a Daniel Hilbert dokonce shodně 9 místo. V silné konkurenci všech středních škol z celé republiky to rozhodně není špatné umístění.

Lze si jen přát, aby žáci nižších ročníků zúročili své zkušenosti a v dalších letech překročili novou metu. Tou je účast v celostátním finálovém kole, kdy spolu soupeří týmy ze středních a vysokých škol.

Takovéto akce jsou jistě vhodným doplněním výuky. Žáci slučují teorii v programování s praktickým výsledkem, navíc podpořeným úžasnou atmosférou při vlastní soutěži v prostorách ČVUT a pěknými cenami od sponzorů.