Prosinec 2018

Evropské projekty

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Od 20. 9. 2017 do 19. 9. 2019 je naše škola realizátorem projektu PKAP OP VVV Panska_1, reg. č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008061. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Celková výše podpory činí 1 176 865 Kč.