Zemřel bývalý ředitel školy Ing. Lubomír Vaculka, CSc.

S hlubokou lítostí oznamujeme že 5. srpna 2020 ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel naší školy Ing. Lubomír Vaculka, CSc.

Během svého působení v letech  1987 až 1996 se svým moudrým vedením zasadil o významný rozvoj školy, její přechod z období socialismu k nové svobodné společnosti, modernizaci stávajících tradičních oborů do jejich "digitální" podoby, a v celorepublikovém a samozřejmě i školním měřítku také o založení významného zcela nového oboru - technického lycea.

Do roku 2006 pak ve škole pokračoval jako velmi kvalitní pedagog s velkým přirozeným respektem a hlubokými znalostmi a rozhledem ve svého oboru.

S vděčností vzpomínáme!