Výsledky tajných voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3

Volební komise ve složení Anna Bobreková, Jiří Janecký a Hynek Král konstatuje, že volby proběhly 3. dubna 2019 v souladu s volebním řádem a jsou platné. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byli zvoleni do školské rady:

 

Benedikt Kobylka, 16F s počtem získaných platných hlasů  135
David Šoun, 16G s počtem získaných platných hlasů 96

 

 

 

 

V Praze dne 4. 4. 2019