Primární prevence

Školní metodička prevence (ŠMP): Mgr. Michaela Machačová

Školní metodička prevence se zaměřuje především na primární prevenci rizikového chování žáků ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici žákům i rodičům v souvislosti s řešením nepříjemných situací ve třídním kolektivu, případně i mimo školu.

Během studia na naší škole žáci jednotlivých ročníků absolvují nejrůznější preventivní programy zaměřené na vytváření dobrého kolektivu a také na rizikové faktory současné společnosti, které negativně ovlivňují život a studium žáků.

Na školní metodičku prevence se můžete obracet v následujících situacích:

  • žák/žákyně se necítí v kolektivu třídy dobře,
  • žák/žákyně má problémy v komunikaci s vyučujícími nebo spolužáky,
  • problém z mimoškolního života ovlivňuje studium
  • žáka/žákyně, žák/žákyně, případně rodič potřebuje konzultovat problém, nebo se informovat.

Se školní metodičkou prevence si mohou žáci i rodiče domluvit individuální schůzku.

Kontakty tel: 221 002 146, e-mail: machacova@panska.cz