Veletrh nápadů učitelů fyziky

Od pátku 30. 8. 2019 do neděle 1. 9. 2019 se konal v Hradci Králové 24. ročník tradičního Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Jedná se o konferenci, na které prezentují své nápady na nové experimenty či nová měření, zkušenosti s výukou fyziky či s pořádáním různých fyzikálně zaměřených akcí učitelé fyziky všech stupňů škol.

Výsledky svého absolventského projektu zaměřeného na vypouštění sond do stratosféry prezentoval i Jakub Dvořák (třída 15M). Učitelé jeho příspěvek vyslechli naprosto konsternováni, co téměř sám dokázal. Dotazy jak z publika, tak při neformálním povídání u kávy svědčily o tom, že Jakubův příspěvek všechny zaujal. Kromě technických dotazů zaměřených na použité senzory a metody zpracování dat, padaly dotazy i na formality, kterými musel Jakub projít (získání povolení, pojištění sond...).

Celkový průběh práce je shrnut na webu: http://jreichl.com/fyzika/studenti/15m/29_stratosfera.htm