Srpen 2019

Primární prevence

Školní metodička prevence (ŠMP): Mgr. Michaela Machačová

Školní metodička prevence se zaměřuje především na primární prevenci rizikového chování žáků ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici žákům i rodičům v souvislosti s řešením nepříjemných situací ve třídním kolektivu, případně i mimo školu.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně (VP): Mgr. Jiřina Poláčková

Výchovná poradkyně se zaměřuje na pomoc především žákům a jejich rodičům. Jejím hlavním cílem je pomáhat žákům, aby úspěšně zvládli studium, dále je žákům (rodičům) k dispozici při osobních problémech.

Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP.