Obory vzdělání

Střední průmyslová škola sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atraktivní studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na vysokých školách.

  • Absolventi všech oborů získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
  • Studium všech oborů je čtyřleté a probíhá v denní formě.
  • Škola je zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy – školné se neplatí.

Obory vycházejí z tradice školy samotné a z oborů SPŠ filmové v Čimelicích a plně odpovídají současným požadavkům na středoškolské vzdělávání.

logo

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o tvorbu, produkci a prezentaci filmů, rozhlasových a televizních pořadů a o počítačovou animaci a další typy multimediálních děl. Studenti jsou připravováni pro široké spektrum činností ve výrobních štábech produkujících taková díla, tak aby dokázali pracovat na audiovizuálním díle od etapy přípravných prací, přes jeho realizaci až po jeho postprodukční zpracování a prezentaci. Podrobnosti…

logo

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o informatiku, elektroniku a digitální techniku, který připravuje pracovníky pro oblast techniky přenosu a zpracování informací, s orientací na využití moderních elektronických systémů v komunikační technice (počítačové a přenosové sítě, telekomunikační a navigační systémy). Podrobnosti…

Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o audiovizuální techniku, informatiku a její aplikace pro zpracování obrazu a zvuku a připravuje technické pracovníky především pro oblast multimediální výroby (budování a provozu moderních systémů televizních a nahrávacích studií, záznamu a zpracování zvuku a obrazu a prezentaci multimediálních děl). Podrobnosti…

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku a geometrii, informatiku, techniku a technologie (zvláště vhodný pro absolventy tříd s rozšířenou výukou matematiky nebo informatiky), který nabízí systematickou a hlubokou přípravu pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů. Podrobnosti…