Audiovizuální technika

(26–45–M/01 Telekomunikace)


Obor připravuje žáky pro uplatnění na specializovaných audiovizuálních a multimediálních pracovištích, při budování a provozu studií a vysílacích pracovišť, při natáčení a zpracování televizních, filmových, rozhlasových a dalších typů audiovizuálních pořadů a děl.

Absolventi se uplatní například jako:

  • kamerový technik či zvukový technik
  • technik záznamu
  • asistent zvuku či střihač zvuku
  • technik vysílání
  • osvětlovací technik v divadle

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na VŠ ať už audiovizuálního zaměření nebo technického.


Během studia se seznámí s druhy, principy, vlastnostmi a využitím různých studiových zařízení a systémů pro snímání, záznam a zpracování zvuku a obrazu, principy zpracování AV signálů a způsoby jejich přenosu a šíření veřejnými sítěmi. V laboratořích, školních studiích a během odborné praxe a exteriérových cvičení si osvojí práci s profesionální televizní technikou, softwarem pro zpracování zvukových a obrazových záznamů a síťovými technologiemi pro přesun dat.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Studium je 4 leté v denní formě.
Obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Co o Panské říkají sami její absolventi