Filmová a televizní tvorba

(82–41–M/17 Multimediální tvorba)

Obor připravuje žáky pro uplatnění ve výrobních štábech televizních, filmových, rozhlasových a reklamních společností.

Absolventi se uplatní například jako:

  • asistent produkce
  • asistent režie
  • mistr zvuku
  • skript
  • dramaturg
  • producent

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na VŠ především audiovizuálního nebo mediálního zaměření.

Studenti se seznámí s uměleckými východisky AV tvorby (dějiny umění, dějiny filmu, estetika obrazu a zvuku) a jejich aplikací na tvorbu (scenáristika), s principy AV technologií. Naučí se vše potřebné z oblasti úřední korespondence, administrativy, účetnictví a organizačního zajištění práce filmového štábu, zvládnou práci se studiovou technikou, softwarem ke zpracování zvuku i obrazu a softwarem pro počítačovou grafiku a animaci. Studenti jsou vedeni k zodpovědné samostatné a zvláště týmové práci. Výsledky se učí prezentovat a obhajovat v rámci ročníkových (klauzurních) projektů už od prvního ročníku. Součástí výuky jsou exteriérová cvičení zaměřená na výtvarnou, fotografickou a televizní tvorbu. S praxí jsou studenti seznamováni při exkurzích a besedách, při týdenní stáži v ČT a prostřednictvím výuky odborníků z praxe.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Studium je 4 leté v denní formě.
Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky.
Obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Co o Panské říkají sami její absolventi