Globální síťové technologie

(26–45–M/01 Telekomunikace)


Obor připravuje žáky pro uplatnění v širokém spektru pracovních pozic v oblasti realizace, diagnostiky a provozu telekomunikačních a datových sítí.


Absolventi se uplatní zejména jako:

  • samostatní technici a správci počítačových sítí,
  • technici, dispečeři a kontroloři telekomunikačních zařízení a sítí,
  • technici u společností provozujících pevné a mobilní sítě a u poskytovatelů internetu,
  • koordinátoři výstavby sítí,
  • technici zabezpečovací techniky,
  • technici vysílacích technologií,
  • pracovníci uživatelské podpory v oblasti IT.

Absolventi jsou rovněž schopni pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách technického a IT směru.

Studenti se seznámí s principy elektronických a digitálních obvodů a zařízení, s jejich návrhem, stavbou a měřením. Dále také s druhy, principy, vlastnostmi a využitím různých systémů pro přenos informací, principy digitálního zpracování AV signálů. Naučí se využívat počítače jako řídicího článku datových spojů, aplikovat signálové procesory, programovat mikroprocesory, navrhovat a stavět zařízení jimi řízená, realizovat a spravovat počítačové sítě.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Studium je 4 leté v denní formě.
Obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Co o Panské říkají sami její absolventi