Povinně zveřejňované údaje podle zákona 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Používané zkratky: SPŠ ST, Panská
2. Důvod a způsob založení
 • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
 • Statut školy
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Sekretariát školy
Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1
4.3 Úřední hodiny Po – Čt 9:30 – 12:00; 14:00 – 15:00
Pá 9:30 – 12:00
4.4 Telefonní čísla www.panska.cz/kontakty
4.5 Čísla faxu Nepoužívá se
4.6 Adresa internetové stránky www.panska.cz
4.7 Adresa elektronické podatelny sekretariat@panska.cz
4.8 Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat 2600117527/2010
6. IČ 61388866
7. DIČ
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů www.panska.cz/dokumenty
8.2 Rozpočet www.praha.eu
9. Žádosti o informace Poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání Poskytování informací
11. Opravné prostředky Poskytování informací
12. Formuláře www.panska.cz/formulare
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
 • Nebo: Poskytování informací (tam jsou také uvedené)
 • Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese   http://portal.gov.cz/app/zakony/
14.2 Vydané právní předpisy www.panska.cz/dokumenty
15. Úhrada za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad Poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb www.panska.cz/vyrocni-zpravy