Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Studijní obory

Veškeré informace o přijímacích řízeních pro školní rok 2021/2022 budeme průběžně zveřejňovat!

 

Na základě rozhodnutí ministerstva školství budou výsledky talentové zkoušky uchazečům sděleny současně s výsledky přijímacího řízení – tedy 5. 2. 2021 a to zveřejněním přehledů na webu školy. Současně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí.

Před vydáním rozhodnutí mají plnoletí uchazeči, resp. zákonní zástupci neplnoletých uchazečů právo nahlédnout do spisu.

 

Přijímací řízení na obory Technické lyceum, Audiovizuální technika
a Globální síťové technologie pro školní rok 2021/22

 

Přijímací řízení bude vyhlášeno na jaře 31. 1. 2021 – přihlášky (růžové) musí být podány nejpozději do 1. 3. 2021 – bude zahrnovat posouzení známek ze ZŠ, jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M (Cermat).

Podrobnosti o průběhu řízení, přesná kritéria a pokyny k vyplnění přihlášek zveřejníme v lednu.

FAQ - často kladené otázky AVT, GST, LYC

Otvírat budeme:
1 třídu Audiovizuální techniky (AVT)
1 třídu Globálních síťových technologií (GST)
2 třídy Technického lycea (TL)

Dlouhodobě se hlásí na tyto obory přibližně dvojnásobek uchazečů, než máme míst. Nevydáváme a nebudeme vydávat žádný hraniční průměr ze ZŠ pro přijetí (ale dlouhodobě platí, že uchazeči s průměrem nad 2 (u lycea 1,75) mají jen mizivou šanci na přijetí. Také je potřeba zvládnout dobře přijímací zkoušky (JPZ – Cermat) – minimálně polovina bodů byl v minulých letech standard mezi našimi uchazeči.

Obecné informace jednotných přijímacích zkouškách a možnosti pro trénování na jednotné přijímačky i v této době – https://prijimacky.cermat.cz/ (přijímačky na nečisto z důvodů COVIDu neplánujeme).

 

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

  • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova@panska.cz, případně telefon 221 012 404.